Ademetionin; amino asit olan metionin şeklidir. Ayrıca S-adenosylmethionine (SAMe) adı da verilir. S-Adenosil metiyonin (SAMe), vücudumuzda bulunan ve üretilen bir bileşendir. Metiyonin, folat veya B12 vitamin seviyelerindeki düşüş ademetionin seviyelerinde de azalmaya neden olur. Besinlerin içerisinde bulunmayan ademetionin, dışarıdan takviye olarak karşılanır.

1)Ademetionin vücuda etkileri nelerdir?

Bağışıklık sisteminde, hücre zarını korumada ve dopamin, serotonin ve melatonin gibi bileşenlerin üretimi ve parçalanmasına yardımcı olur.
Depresyon, karaciğer sirozu, kronik viral hepatit, hamilelikte sarılık, Gilbert sendromu, fibromiyalji, kolestaz durumlarında takviye olarak danışanlarıma verdiğim bir takviyedir.

Bazı antidepresanların etkilerini arttırmak ve depresyonu olan kişilerde görülen beyin fonksiyonundaki düşüşü azaltmak için faydalı olabilir.
Bir çalışma, daha önce tedaviye yanıt vermeyen kişilere antidepresan reçetesine SAMe eklenmesinin, remisyon hedefini yaklaşık %14 oranında artırdığı gösterildi.

2)SAM-e takviyesini kullanma şekli nasıldır?
Aç karnına alınmalıdır. Uyarıcı olabilir o yüzden erken saatlerde almak önemlidir. Akşam saatlerinde alındığında uyku kalitenizi bozar.

*Osteoartritte SAMe kullanımı nasıl sağlık açısından nasıl bir katkı sağlar?
Osteoartrit sonucu oluşan eklem ağrıları için SAMe takviyesi kullandırmak ağrıları rahatlattığı hem klinik çalışmalarda hem de takip ettiğim danışanlarımda gözlemlediğim bir durumdur.
4-12 hafta boyunca eklem problemleri için SAMe takviye kullananlarda, non-steroid anti-inflamatuar ilaç kullananlara göre etkinliği aynı şekildi etkili olduğu klinik çalışmalarda gösterilmiş. Ağrı ve şişliği azaltmakta, hareket aralığını iyileştirmekte ve yürüme hızını arttırmaktadır.
Osteoartrit tedavide 600-1.200mg arasında bir planlama yapılır. Ve takviye alımını günde 3 kez olacak şekilde bölünerek yapılır. Kademeli olarak da arttırılır. Doz ayarlaması uzman bir kişi tarafından yapılmalıdır.

*Fibromiyalji tedavisinde SAMe nasıl kullanılır ve nasıl bir etkisi vardır?
Fibromiyaljiye bağlı ağrı, sabah tutukluğu, duygu durum değişiklikleri ve depresif durumlarını azaltmak için önerdiğim bir takviyedir.
Takviyeye başlarken önce 400mg ile başlayıp daha sonra da 800mg kadar çıkılabilir.
Bazı hastalara IV olarak da verilir.

*Karaciğer hastalıklarında SAMe kullanımı nasıl olur?
Karaciğer hastalıkları olan kişilerin vücudunda SAMe üretimi olmaz.
SAMe, glutatyon düzeylerini arttırmada da çok önemlidir. Ve detoksifikasyon sürecine de çok büyük bir katkı sağlar.
800 mg – 1200 mg kadar doz ayarlanması yapılabilir.

3)Ademetionin alımına bağlı yan etkileri nelerdir?
Gaz, kabızlık, ishal, kusma, baş ağrısı, anoreksi, hafif uykusuzluk, terleme, baş dönemsi, sinirlilik, deri döküntüleri, serotonin sendromu
Depresyonu olan hastalarda anksiyete şikayetleri de görülebilir. Hastalara ademetionin takviyesine başlattığımızda mide şikayetleri görülebilir. O yüzden doz planlaması muhakkak bir uzman tarafından yapılmalıdır.
Ademetionin alerjisi olan hastalarda anafilaksi görülebilir. Ve bu belirtiler de; ciltte kızarıklık, çarpıntı, baş dönmesi, mide bulantısıdır.
*L-dopa ilacı kullanan Parkinson hastalarına veya başka durumlar için reçete edilen bu ilaçla SAMe takviyesi birlikte kullanılmamalıdır. Çünkü kişide çok fazla dopamin artışına neden olur.
*Serotanin sendromuna neden olabilir. O yüzden serotanin seviyelerini yükseltecek ilaçlarla birlikte alınmamalıdır. Hayati problemlere neden olabilir.
*Mani ve hipomani ile ilişkisi nedeniyle, bipolar bozukluğu, anksiyete bozuklukları veya diğer psikiyatrik rahatsızlıkları olanlar SAM-e alırken bir uzman kişinin gözetiminde olmalıdır.
*SAMe, HIV/AIDS’li kişiler için de önerilmez.