Sağlığın korunması, sağlığın kaliteli bir biçimde devam etmesi, hastalıklardan korunma, hastalık oluşumundan sonra hastalığın etkin bir şekilde tedavi edilebilmesi ve tedavi süresinin kısaltılmasında yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme en temel koşuldur.

Hippocrates besinleri sağlık yönünden değerlendirip, tanımladığı hastalıklar için diyet önerilerinde bulunmuştur. ‘Diyet en etkin ilaçtır’ deyimi hala geçerliliğini korumaktadır.”