Vücudun kendini korumak adına verdiği normal bir tepki, beklenen bir süreçtir. Diyet ve yapılan spora rağmen kilo duraksaması yaşıyor olabilirsiniz. Bu duruma ‘Plato Etkisi’ de deniz.

Set Noktası Teorisine göre vücudunuzdaki kilo çok yüksek olsa bile, belirli bir kiloyu korumak için savaşacağını belirtir. Çünkü kilo kaybı vücut için negatif yani kayıp olarak algılandığı için vücut bu durumu engelleme adına kendini korumaya alarak, kilo verme yavaşlar ve durur.

1)İnsan vücut ağırlığını belirleyen bir set noktası(teori) var mıdır?

Vücut ağırlığı birkaç faktöre bağlı değişiklik gösteriyor. Kalıtsal özellikler, çevresel ve hormonal, psikolojik ve genetik unsurlar alınan kalorilerden harcanan enerjiye göre kiloda değişiklikler gözlenir.

Set Noktası genetik olarak belirlenir ve biyolojik sinyaller tarafından da kontrol edilir. Bu teoriye göre, referans değer (set noktası) tarafından algılanan çevresel ya da kısa süreli değişikliklere karşılık olarak yağ depolarını korumak için geri bildirim mekanizmaları oluşturulur. Bu mekanizmalar iştah, besin öğeleri, diyet kompozisyonu, hormonlar, metabolizma hızı, nöral yolaklar, kahverengi yağ dokuları ve nörotransmiterler arasındaki karmaşık ilişkilerin besin alımını düzenlemesini içerir.

Fakat bazı bilim insanları kişinin vücut ağırlığındaki etmenin set noktasıyla değerlendirmenin çok da yararlı olmayacağı kanısındadır.

2)Set Noktası Teorisine göre kilodaki direnç noktasını kırabilir miyiz?

Bu teoriyi savunanlar direnç noktasının kırılmasının mümkün olduğundan bahsetmiştir. Hızlı kilo verdiren diyetlerde bu durum zorken, yavaş ve dengeli kilo vermede yeni bir set noktası kiloda oluşarak kiloda direnç oluşumu engellenir.

Özetle;

Her diyet yapan kişide belirli bir süreden sonra kilo değişiminde direnç gözlemlenebilir. Çünkü bu durum vücudun kendisini koruma altına aldığı anlama gelir ve bu durum kalıcı değildir. Bu direnç durumuyla erken karşılaşmamak içinse hızlı kilo verdiren diyetlerden uzak durulmalıdır.